1. Seadme efektiivsus on varasema ajaga võrreldes langenud.
  2. Seade tarbib varasema ajaga võrreldes rohkem elektrienergiat.
  3. Seadme siseosa ventilaatori väljapuhutav õhuhulk on vähenenud.
  4. Seadme siseosa ventilaatori väljapuhutav õhk ei ole ühtlane ja laperdab.
  5. Siseruumides on ebameeldiv lõhn, mida võib tekitada bakterite ja hallitusseente kasv.
  6. Siseruume kasutab allergik või kopsuhaiguseid põdev inimene, näiteks astmaatik.

Meiepoolt teostatud keemiline survepesu, annab teie kodule ja seadmele uue hingamise.